Política de privacitat i protecció de dades

Mitjançant la present Política de Privacitat, LA FAGEDA FUNDACIÓ pretén mostrar el seu compromís relacionat amb el compliment de les legislacions i normatives derivades del tractament de dades personals.

En concret, LA FAGEDA FUNDACIÓ manifesta el seu compromís en les següents normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personals:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Així doncs, LA FAGEDA FUNDACIÓ, com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: LA FAGEDA FUNDACIÓ

Direcció postal: MAS ELS CASALS S/N – 17811 – SANTA PAU – GIRONA.

Telèfon: 972 68 10 10

Correu electrònic: privacitat@fageda.com

2. Quina és la finalitat del tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten a LA FAGEDA FUNDACIÓ, a través de diversos Mitjans es realitzen d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l'exclusiva finalitat de garantir el servei sol·licitat.

En cadascun dels mitjans, LA FAGEDA FUNDACIÓ informa detalladament del tractament de les dades i la finalitat en què es poden utilitzar, sempre requerint la seva autorització.

A continuació es detalla el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals:

TractamentPer a què farem servir les seves dadesTermini de conservació
Usuaris web i atenció al consumidor.Tractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, registrar, gestionar les sol·licituds, requeriments o dubtes dels usuaris que puguin realitzar via web i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.  
Clients PotencialsTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li comunicacions del seu interès sobre la base de l'interès demostrat sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.  Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.  
Dades personals del correu electrònicTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.  Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.      
Candidats a un lloc de treballTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae  rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.  Totes les dades se suprimiran als 10 anys.  
Dades personals de videovigilànciaTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i s'utilitzen únicament per aquesta finalitat.  Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.  
Dades personals de visitants a les instal·lacionsTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i gestió de visites a les instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Totes les dades se suprimiran quan l'interessat així ho sol·liciti.    
Dades personals dels voluntarisTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades en realitzar el voluntariat amb la finalitat de realitzar els procés de selecció. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.  Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.      
Dades persones d'El CasalTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades a formar part d'El Casal de La Fageda amb la finalitat de realitzar el procés d'inscripció. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.
Dades ArrelatsTractarem la informació que ens faciliten les persones interessades a formar part del projecte Arrelats amb la finalitat de conèixer el perfil dels consumidors dels productes i serveis oferts per La Fageda i oferint-los serveis d'acord amb els seus interessos. En inscriure's a la comunitat d'Arrelats, si així ho accepten, les persones passaran a formar part d'una llista de distribució de MailChimp.Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals que les persones interessades hagin lliurat a LA FAGEDA FUNDACIÓ es tractaran únicament amb la finalitat de què van ser informades i que varen autoritzar.

La base legal per al tractament de les dades de les persones interessades és l'execució de la relació o serveis efectuats amb LA FAGEDA FUNDACIÓ. En cap cas es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

LA FAGEDA FUNDACIÓ es reserva el dret a modificar i/o ampliar el present document amb nous tractaments, segons pugui evolucionar la seva activitat comercial.

3. Quina és la base de legitimació del tractament de les seves dades?

LA FAGEDA FUNDACIÓ informa que tractarà les seves dades, atenent la finalitat sol·licitada, sobre la base de:

 • El seu consentiment,
 • Execució d'un contracte,
 • Aplicació de mesures pre contractuals,
 • Compliment legal i/o
 • Interès legítim.

Per tant, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per les persones interessades per dura terme les finalitats anteriorment descrites.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposarà la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

4. Qui és el destinatari de les seves dades?

Com a norma general, LA FAGEDA FUNDACIÓ únicament comunica dades de caràcter personals a terceres parts en els casos necessaris per a poder desenvolupar una prestació adequada del servei sol·licitat. Així doncs, LA FAGEDA FUNDACIÓ podrà cedir les dades de caràcter personals per complicar amb les obligacions legals o fiscals o per al correcte desenvolupament de determinats processos.

En el cas de persones autònomes, LA FAGEDA FUNDACIÓ podrà cedir les seves dades identificatives i bancàries al servei de gestoria i entitat bancària amb la finalitat de completar els pagaments corresponents.

5. Transferències de dades internacionals

LA FAGEDA FUNDACIÓ informa que, per a prestar els seus serveis, es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de realitzar enviaments de comunicacions comercials i informatives. La garantia d'aquestes transferències s'ha establert a través de: Clàusules tipo de protecció de dades. Informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Aquest tractament es realitzarà aplicant totes les mesures de seguretat i control a l'abast de LA FAGEDA FUNDACIÓ, amb la finalitat de protegir les seves dades personals.

6. Sortejos

LA FAGEDA FUNDACIÓ es reserva el dret a promoure sortejos de productes i serveis en el marc de campanyes de publicitat i màrqueting.

Els participants en sortejos i promocions acceptaran de manera expressa el tractament de les seves dades a aquest efecte. S'informa els usuaris que, en aquests supòsits, les seves dades seran tractades de manera automatitzada.

En cap cas, LA FAGEDA FUNDACIÓ cedirà les dades a tercers a excepció d'aquells professionals que siguin necessaris per a fer arribar a la persona premiada el mateix premi. La finalitat de tractament serà únicament donar compliment a les normes del concurs i/o promoció a més de complir amb els requeriments de compliment legal.

7. Quins són els seus exercicis de dret en matèria de protecció de dades?

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s'esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

8. Veracitat i actualització de les seves dades

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

9. Actualització de la política de privacitat

La present política de privacitat ha estat actualitzada al juny de 2022.

LA FAGEDA FUNDACIÓ, en el cas d'actualitzar la present Política de Privacitat publicarà les successives versions en la present web.