Bases legals del sorteig Arrelats 2023:
Vol en globus, visita i un lot de productes de La Fageda

Condicions del sorteig

S'informa als participants en el present sorteig que les seves dades de caràcter personal recollides amb motiu del mateix quedaran enregistrades en un fitxer automatitzat propietat de La Fageda Fundació amb domicili a Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona.

Podran exercir els seus drets dirigint-se tant al domicili de la Fundació com a l'adreça de correu electrònic privacitat@fageda.com. Els participants hauran d'acceptar les condicions de tractament de dades de forma expressa per tal de poder ser considerats com a participants dins del sorteig.

Per fer enviament als participants d'informació comercial amb relació als productes de Fageda Fundació, hauran d'acceptar de forma expressa l'apartat disposat per a tal finalitat dins del formulari de participació. Les dades no seran cedides a tercers, limitant-ne únicament la cessió per tal de donar compliment a les obligacions legals; podrem fer cessió de dades a tercers, per enviar-los els objectes amb els quals hagin estat premiats.

Bases de participació

1. Empresa organitzadora

Fageda Fundació, amb domicili Mas Els Casals, de 17811 Santa Pau, Girona, amb N.I.F. G17808247.

2. Objecte

Sorteig promocional.

3. Àmbit del sorteig

La participació en aquest sorteig és totalment gratuïta i es realitzarà mitjançant un sorteig automàtic contractat a un tercer: Easypromos.

Podran participar les persones que resideixin a Espanya (Península, Illes Balears i Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

4. Data d'inici i data de finalització

El sorteig s'iniciarà el dia 1 de març de 2023 i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2023 a les 23:59.

5. Requisits de participació

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya, que siguin majors d'edat o tinguin autorització dels seus pares i/o tutors i que formin part de la comunitat Arrelats de La Fageda.

6. Operativa

Els interessats podran participar de dues maneres en el sorteig i la mecànica de la promoció serà la següent:

  • Les persones que ja formaven part d'Arrelats abans de l'organització del present sorteig, se'ls hi farà arribar un correu electrònic amb tota la informació i hauran d'acceptar les bases de participació per poder-ne formar part.
  • Les persones que en el moment de llançar aquest sorteig encara no siguin Arrelades i que vulguin formar part de la comunitat, han d'omplir el formulari d'inscripció a la comunitat Arrelats a través de la pàgina web https://arrelats.fageda.com/u/register o bé, omplint el formulari que podran trobar a les tauletes electròniques al Servei d'Atenció al Visitant de La Fageda, i acceptar la participació en el sorteig

7. Elecció dels guanyadors

Els guanyadors seran escollits mitjançant un sorteig aleatori, subcontractat a l'eina Easypromos

8. Premi

El premi consistirà en un vol en globus per a 2 persones (subjecte a la disponibilitat de dates de l'empresa que realitza els vols, Vol de Coloms), una visita guiada a les nostres instal·lacions per a 2 persones i un lot de productes.

9. Finalització del concurs i confirmació

El concurs finalitzarà el dia 31/12/2023 a les 00:00 i es comunicarà al guanyador/a el resultat del mateix per mitjà del correu electrònic.

El guanyador /a haurà de confirmar la recepció de la comunicació en màxim 1 mes. Si no s'obté resposta, es tornarà a realitzar el sorteig i s'escollirà un nou guanyador/a.

10. Entrega

El premi (nº de reserva del vol en globus, expedit per Vol de Coloms, i val regal per a visitar La Fageda) s'enviarà a un correu electrònic proporcionat pel guanyador/a. El lot de productes s'entregarà el dia que el guanyador/a visiti La Fageda.

11. Desqualificacions i penalitzacions

L'incompliment dels requisits mínims necessaris per a participar en el sorteig es considerarà com una participació nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot el dret sobre els premis atorgats.

12. Exoneració de responsabilitat

La Fageda Fundació no es responsabilitzarà de l'ús que faci el premiat del producte amb el qual hagi estat agraciat.

La promotora del sorteig no assumirà cap mena de responsabilitat en la consecució del concurs per casos fortuïts o de força major.

13. Tractament de dades de caràcter personal - política de privacitat de la promoció

13.1. Responsable del Tractament:

La Fageda Fundació, amb domicili Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona amb N.I.F. G17808247.

13.2. Finalitat del tractament i base legal del mateix:

  • a. Proporcionar l'accés a la promoció i la gestió.
  • b. Compliment de les obligacions i serveis de la promoció, tal com es cita a les bases de la promoció.
  • c. Gestió i execució de les obligacions i responsabilitats legals derivades del contingut de la promoció, segons detall de les bases de la promoció.
  • d. Compliment dels requeriments legals que apliquen al promotor per la confecció del present sorteig.
  • e. Si ha acceptat de forma expressa, enviar-li informació comercial sobre ofertes, novetats i productes.

13.3 Destinataris de les dades

Les dades únicament seran cedides als transportistes per tal de fer-los arribar els regals als guanyadors; a l'Agència Tributària amb la finalitat de donar compliment a les obligacions fiscals.

14. Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades tindran un límit de tractament en la durada de la promoció. Únicament les dades facilitades amb l'objectiu de rebre informació dels nostres productes i serveis es conservaran fins que el mateix usuari manifesti que no desitja rebre més butlletins promocionals o exerceixi els seus drets d'usuaris.

En qualsevol cas, es conservaran les dades necessàries per a donar compliment a les obligacions legals.

15. Drets dels interessats

Els usuaris podran exercir els seus drets a la direcció de La Fageda Fundació a Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona. També tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades - AEPD- www.aepd.es).

16. Canvis

La Fageda Fundació es reserva el dret a canviar les condicions de la promoció.

17. Acceptació de les bases

El compliment del formulari del sorteig necessitarà de l'acceptació de les bases promocionals del mateix.

18. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar amb relació a la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Olot.